Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ

///Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ2024-04-10T08:38:14+00:00
  • Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Επειγόντων Περιστατικών

  • Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.

  • Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυννενόηση.

  • Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικό στους ενδιαφερομένους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.

  • Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.

  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Προϊσταμένη: Κορμπή Ιωάννα

τηλ: 27213 – 63542

e-mail: grexi@nosokomeiokalamatas.gr