Εργασίες επισκευής wc ανδρών και γυναικών στον ξενώνα «Ψυχαργώς»

///Εργασίες επισκευής wc ανδρών και γυναικών στον ξενώνα «Ψυχαργώς»

Εργασίες επισκευής wc ανδρών και γυναικών στον ξενώνα «Ψυχαργώς»

Εργασίες επισκευής wc ανδρών και γυναικών στον ξενώνα «Ψυχαργώς»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ