ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ F.C.US ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ F.C.US ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ F.C.US ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.