Νομική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία2018-12-12T10:11:10+00:00

O Νομικός Σύμβουλος του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι ο κ. Αρχοντής Στεφ. Χρήστος.

Γραμματέας: κ.Παπαδοπούλου Αριστέα Τηλ: 27213 63122