Απευθείας Διαπραγματεύσεις

///Απευθείας Διαπραγματεύσεις
Απευθείας Διαπραγματεύσεις2018-09-25T18:03:17+00:00
2905, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΠ. 01/19 ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ EΑΑΜ KAI ΜΕΑ/ΑΕΑ)

Wed 29.05.2019|Απευθείας Διαπραγματεύσεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 1-19

2210, 2018

ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΠΡΑΓ. 12/18)

Mon 22.10.2018|Απευθείας Διαπραγματεύσεις, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

2301, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΙΑΠΡ. 01/2018)

Tue 23.01.2018|Απευθείας Διαπραγματεύσεις, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης