ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ” (ΠΡΟΜ.38/2024)

///ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ” (ΠΡΟΜ.38/2024)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ” (ΠΡΟΜ.38/2024)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη