ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.43/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.43/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.43/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη