Απευθείας Διαπραγματεύσεις

///Απευθείας Διαπραγματεύσεις
Απευθείας Διαπραγματεύσεις2018-09-25T18:03:17+00:00
809, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.40/2023 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

Fri 08.09.2023|Απευθείας Διαπραγματεύσεις|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GROUPER_V15