36/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΚΑΙ “ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ”

///36/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΚΑΙ “ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ”

36/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΚΑΙ “ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ”

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.