ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.44/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.44/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.44/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη