Δημόσιοι Διαγωνισμοί

//Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη αρ. 04/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης