Δημόσιοι Διαγωνισμοί

//Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ΑΔ 8/2020 Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης