Δημόσιοι Διαγωνισμοί

//Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη αρ. 04/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 05/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 1/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης [...]