Δημόσιοι Διαγωνισμοί

//Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 05/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 1/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης [...]