Δημόσιοι Διαγωνισμοί

//Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ΑΔ 8/2020 Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης

Διακήρυξη αρ.23/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών “Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων”

πατήστε για την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ 23_2019