Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Δημόσιοι Διαγωνισμοί2018-09-25T18:05:05+00:00
2407, 2023

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Mon 24.07.2023|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.   Συνοδευτικά έγγραφα