Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Δημόσιοι Διαγωνισμοί2018-09-25T18:05:05+00:00
805, 2020

Διακήρυξη ΑΔ 8/2020 Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

Fri 08.05.2020|Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης

503, 2020

Διακήρυξη αρ. 7/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Thu 05.03.2020|Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης

701, 2020

Διακήρυξη αρ.23/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών “Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων”

Tue 07.01.2020|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

πατήστε για την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ 23_2019