ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 25/2023)

///ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 25/2023)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 25/2023)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη