ΠΡΟΜ.52/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΕΙΑ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

///ΠΡΟΜ.52/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΕΙΑ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜ.52/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΕΙΑ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.