Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διακήρυξη αρ. 20/2023

///Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διακήρυξη αρ. 20/2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διακήρυξη αρ. 20/2023

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη