ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Δ.26/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

///ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Δ.26/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Δ.26/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη