Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

//Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για α)το UPS 40KVA & β) για τα 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 500KVA» της Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [...]