Αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας CCTV (κάμερες ασφαλείας) του περιβάλλοντος χώρου της Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///Αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας CCTV (κάμερες ασφαλείας) του περιβάλλοντος χώρου της Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας CCTV (κάμερες ασφαλείας) του περιβάλλοντος χώρου της Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ CCTV 14.02.20