ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2η ανάρτηση)

///ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2η ανάρτηση)

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2η ανάρτηση)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Tεχνικη υπηρεσια

ΠΛΗΡ: Ν. σαρδελησ

TΗΛ. 27213-63434

fax: 27213-63423

e-mail: texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

ΘΕΜΑ: ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

A.Περιγραφή εγκατάστασης

Τρεις υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου, κυλινδρικού σχήματος, ύψους 1,90m, χωρητικότητας 16.000 λίτρων εκάστη.

Κάθε δεξαμενή διαθέτει διαβαθμισμένη ορειχάλκινη βέργα και σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης στάθμης μέσω λογισμικού Tank Manager 3.5.0.

 

Β. Περιγραφή εργασιών

Για την ογκομέτρηση και την διακριβωμένη βαθμονόμηση των δεξαμενών πετρελαίου της

Ν.Μ.Καλαμάτας, θα απαιτηθούν:

  • Αντληση της εναπομείνουσας ποσότητας πετρελαίου και χημικός καθαρισμός κάθε δεξαμενής.Θα ληφθεί μέριμνα ώστε η στάθμη στις δύο δεξαμενές να είναι κάτω από 1.000 λίτρα ενώ η τρίτη θα έχει ποσότητα τουλάχιστον 6.000 λίτρα, αναγκαία για λειτουργική επάρκεια. Η άντληση θα γίνεται διαδοχικά προς άδεια δεξαμενή. ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύσει και να απορρίψει / διαθέσει τα προϊόντα καθαρισμού των δεξαμενών, σε νόμιμο αποδέκτη.
  • Ογκομέτρηση κατά προτίμηση με εξοπλισμό laser για ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου

    χρόνου.

  • Κατασκευή νέας βέργας μέτρησης στάθμης για κάθε δεξαμενή.
  • Εκδοση πίνακα διακριβωμένης αντιστοίχησης της ένδειξης βέργας, με τη στάθμη καυσίμο για κάθε δεξαμενή.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) με διάταξη αδιάλλειπτης παροχής ρεύματος (U.P.S.), εγκατάσταση σε αυτόν του χρησιμοποιούμενου λογισμικού Tank Manager, διασύνδεση με το υφιστάμενο ηλεκτρονικό αισθητήριο στάθμης κάθε δεξαμενής και σύνδεση του Η/Υ με το δίκτυο Ethernet του Νοσοκομείου για απομακρυσμένη παρακολούθηση.
  • Δοκιμές σωστής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης στάθμης των δεξαμενών και χορήγηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

 

 

Γ. Προϋπολογισμός

Εκτίμηση δαπάνης: 6.000,00€ συν Φ.Π.Α.

 

 

Δ. Παρατηρήσεις

Οι προσφορές να σταλούν ενυπόγραφες, εντός κλειστού φακέλου, προς τη Γραμματεία Πρωτοκόλου του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με την ένδειξη: “Οικονομική προσφορά για ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου της Ν.Μ. Καλαμάτας”, έως και την 13/12/2017.

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08/12/2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μ.Sc.