Αποκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης των αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης στη Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///Αποκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης των αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης στη Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αποκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης των αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης στη Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ