Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου

//Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου

Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου

Καλαμάτα, 29/4/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με έναν έμπειρο ειδικευμένο ιατρό ενισχύεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Πρόκειται για τον ιατρό Γενικής Ιατρικής κ.Σακελλαριάδη Ηλία, ο οποίος θα απασχοληθεί στο Νοσοκομείο, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για την κάλυψη τακτικών και εφημεριακών αναγκών του ΤΕΠ, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας