Δελτία Τύπου

/Δελτία Τύπου

Ποσοστά συμμετοχής στην στάση εργασίας της 23/2/2021

Καλαμάτα, 24/2/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν [...]