Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για α)το UPS 40KVA & β) για τα 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 500KVA» της Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

///Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για α)το UPS 40KVA & β) για τα 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 500KVA» της Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για α)το UPS 40KVA & β) για τα 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 500KVA» της Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΗΛ: 272136383

email texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για α)το UPS 40KVA & β) για τα 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 500KVA» της Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) Μπαταρίες για το UPS 40KVA

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ονομαστικής Τάσης: 12VDC

Ονομαστικής Ενέργειας Εκφόρτησης: 100AH κατ’ ελάχιστον

Επαναφορτιζόμενες, Τεχνολογίας VRLA για UPS, Κλειστού τύπου, με αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης.

ΤΕΜΑΧΙΑ: 64

Προϋπολογισμός: ~170,00 Ευρώ/τεμ. * 64 τεμ. συν 24% ΦΠΑ ~ 13.500 Ευρώ

Β) Μπαταρίες για τα 2 Χ Η/Ζ 500KVA

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ονομαστικής Τάσης: 12VDC

Ονομαστικής Ενέργειας Εκφόρτησης: 180AH κατ’ ελάχιστον

Επαναφορτιζόμενες, για Η/Ζ με ρεύμα εκκίνησης CCA τουλάχιστον 1000Α, Κλειστού τύπου.

ΤΕΜΑΧΙΑ: 4

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 20-02-2018. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423 email texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

Τεχνικής Υπηρεσίας

Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.

Η Δ/κη Διευθύντρια

 

 

 

Γεωργία Λιακέα