Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις

/Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» για το Γ.Ν. Μεσσηνίας (Ν.Μ. Καλαμάτας και Ν.Μ. Κυπαρισσίας)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη   ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ [...]