ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες:

Ν. ΣΑΡΔΕΛΗΣ

TΗΛ. 27213-63434

FAX: 27213-63423  

 

      Ημ/νία : 04.04.2016

 

Αριθ.Πρωτ. 5059

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

 

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 8/4/2016. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

πατήστε εδώ για να δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου