ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Καλαμάτα 17/12/2015

Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Κωσταντοπούλου Μ.

ΤΗΛ.: 27210-46426- 27

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ».

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 21-12-2015. Πληροφορίες από το τμήμα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στα τηλέφωνα:27210 46426- 46383 & ΦΑΞ:27210

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ( στο γ. πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

      

 

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ

 

Α.  ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

πατήστε εδώ για τον πίνακα ειδών 1

πατήστε εδώ για τον πίνακα ειδών 2