ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Καλαμάτα 10/12/2015

Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Κωσταντοπούλου Μ.

ΤΗΛ.: 27210-46426- 27

e-mail texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικών ανταλλακτικών- εξαρτημάτων ».

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 14-12-2015. Πληροφορίες από το τμήμα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στα τηλέφωνα:27210 46426- 46383 & ΦΑΞ:27210 -46423

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ( στο γ. πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

      

 

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ

 

Α.  ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

πατήστε εδώ για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές