ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

///ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Καλαμάτα 10/12/2015

Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Κωσταντοπούλου Μ.

ΤΗΛ.: 27210-46426- 27

 

ΘΕΜΑ: «Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. ».

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 14-12-2015. Πληροφορίες από το τμήμα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στα τηλέφωνα:27210 46426- 46383 & ΦΑΞ:27210 -46423

Η περάτωση του έργου να έχει πραγματοποιηθεί έως 30/12/2015

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ( στο γ. πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

      

 

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ

 

Α.  ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

πατήστε εδώ για την τεχνική περιγραφή του έργου