ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΙΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΙΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΙΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Μαζαράκης Χρήστος

ΤΗΛ.: 27213-63434

 

 

ΦΑΞ 27213-63423

 

 

ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΙΣΕ   ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.»

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 01-06-2016. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

 

Ο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

 

 

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

πατήστε εδώ για την τεχνική περιγραφή του έργου