ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Μαζαράκης Χρήστος

ΤΗΛ.: 27213-63434

 

 

ΦΑΞ 27213-63423

 

 ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.»

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 12-04-2016. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

Ο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

 

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

πατήστε εδώ για να δείτε την τεχνική περιγραφή