ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες:

Ν. ΣΑΡΔΕΛΗΣ

TΗΛ. 27213-63434

FAX: 27213-63423

      Ημ/νία :   1/4/2016    

 

Αριθ.Πρωτ. 4991

 

ΘΕΜΑ: «ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 7/4/2016. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

πατήστε εδώ για να δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου