Προσλήψεις

/Προσλήψεις

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιδιωτών Ιατρών ειδικότητας Καρδιολογίας, για απασχόληση, στην Ν.Μ. Καλαμάτας

πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο Γ.Ν.Μεσσηνίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ [...]

Προκήρυξη για την πρόσληψη (4) ατόμων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών Νεφρολογίας στη Ν.Μ.Καλαμάτας

πατήστε εδώ για το κείμενο της προκήρυξης Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται [...]

2η παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιδιώτες ιατρούς

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης

Παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ιδιώτες ιατρούς

πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης