Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας (ΟΠΣ 5053874)

/, Προσλήψεις/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας (ΟΠΣ 5053874)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας (ΟΠΣ 5053874)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης