Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών Νεφρολογίας στη Ν.Μ.Καλαμάτας

/, Προσλήψεις/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών Νεφρολογίας στη Ν.Μ.Καλαμάτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών Νεφρολογίας στη Ν.Μ.Καλαμάτας

πατήστε εδώ για το κείμενο της προκήρυξης

Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται για την θέση, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας από
01/02/2022 έως και 04/02/2022 και ώρα 14:00 πμ.

Τηλ: 27213 63107, 63448