Προκήρυξη για την πρόσληψη Ψυχιάτρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον (ΣΟΧ 3/2022)

/, Προσλήψεις/Προκήρυξη για την πρόσληψη Ψυχιάτρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον (ΣΟΧ 3/2022)

Προκήρυξη για την πρόσληψη Ψυχιάτρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον (ΣΟΧ 3/2022)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ) και να την υποβάλλουν μαζί  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Μεσσηνίας-Ν.Μ.Καλαμάτας

Αντικάλαμος,

ΤΚ. 24100, Καλαμάτα

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

υπόψη: κ.Αδάμη Μαρίνας και κ.Παπαδοπούλου Αριστέας

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 27/9/2022 έως και την Πέμπτη 6/10/2022 και ώρα 14:00 μμ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27213 63390 και 63122 (εργάσιμες μέρες και ώρες).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΟΧ 3-2022 ΑΔΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ