Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για το ΤΕΠ με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

/, Προσλήψεις/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για το ΤΕΠ με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για το ΤΕΠ με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης