Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο Γ.Ν.Μεσσηνίας

/, Προσλήψεις/Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο Γ.Ν.Μεσσηνίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο Γ.Ν.Μεσσηνίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ) και να την υποβάλλουν μαζί  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Μεσσηνίας-Ν.Μ.Καλαμάτας

Αντικάλαμος,

ΤΚ. 24100, Καλαμάτα

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

υπόψη: κ.Αδάμη Μαρίνας και κ.Παπαδοπούλου Αριστέας

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 16/4/2022 έως και την 26/4/2022 και ώρα 14:00 μμ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27213 63390 και 63122 (εργάσιμες μέρες και ώρες)

Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΟΧ2_22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 2_2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ Σ 18_20-5-2022 Θ-4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ2-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2022