Προκήρυξη για την πρόσληψη (4) ατόμων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον

/, Προσλήψεις/Προκήρυξη για την πρόσληψη (4) ατόμων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον

Προκήρυξη για την πρόσληψη (4) ατόμων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ) και να την υποβάλλουν μαζί  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Μεσσηνίας-Ν.Μ.Καλαμάτας

Αντικάλαμος,

ΤΚ. 24100, Καλαμάτα

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

υπόψη: κ.Αδάμη Μαρίνας και κ.Παπαδοπούλου Αριστέας

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 30/3/2022 έως και την Παρασκευή 8/4/2022 και ώρα 14:00 μμ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27213 63390 και 63122 (εργάσιμες μέρες και ώρες)

 

Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΟΧ 1 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 102)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΘΕΣΗ 103)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΘΕΣΗ 104)

 

2.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.20-2022 ΑΝΑΜΟΡΦ.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ1-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΣΟΧ_1_2022

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ