ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ