Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της  01/05/2024

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της  01/05/2024

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της  01/05/2024

Καλαμάτα, 1/5/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 01/05/2024 η ΑΔΕΔΥ στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

160

1

0,63%

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

94

1

1,06%

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

430

0

0%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ

188

2

1,06%

ΣΥΝΟΛΑ

872

4

0,46%

 

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας