ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΔΗΜ. 13/2022)

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΔΗΜ. 13/2022)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΔΗΜ. 13/2022)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΗΜ. 13/2022) ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ