ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ Η΄ ΚΗΠΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΡΟΧ. 27/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ Η΄ ΚΗΠΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΡΟΧ. 27/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ Η΄ ΚΗΠΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΡΟΧ. 27/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης