Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για αποκατάσταση βλαβών των αντλιών θερμότητας

///Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για αποκατάσταση βλαβών των αντλιών θερμότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για αποκατάσταση βλαβών των αντλιών θερμότητας

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης