ΠΡΟΜ.23-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΜ.23-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜ.23-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.