ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΓΚΙΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

///ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΓΚΙΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΓΚΙΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Μαζαράκης Χρήστος

ΤΗΛ.: 27213-63434

 

 
ΦΑΞ 27213-63423

 

 

ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΓΚΙΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 24-12-2015. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

 

Ο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

πατήστε εδώ για την τεχνική περιγραφή του έργου