Σημαντικά

/Σημαντικά

Ενίσχυση του Γ.Ν.Μεσσηνίας-Ν.Μ.Καλαμάτας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν.Μεσσηνίας-Ν.Μ.Καλαμάτας με επικουρικό προσωπικό για την [...]

2020-12-01T07:56:16+00:00Fri 27.11.2020|Σημαντικά|

Το ιστορικό της κληρονομιάς Κάππα στο Νοσοκομείο μας

Ένας μεγάλος ευεργέτης άφησε με την διαθήκη του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μια τεράστια περιούσια. Μετά την λήξη όλων των δικαστικών αγώνων στις ΗΠΑ το Νοσοκομείο θα εισπράττει μηνιαίως περίπου 500.000 δολάρια ΗΠΑ.

2018-09-28T12:35:34+00:00Thu 28.09.2017|Σημαντικά|

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου: Μετά από πολλούς αγώνες, και με την πολύτιμη προσφορά ιδιωτών εθελοντών του τόπου οι μεσσήνιοι πολίτες απολαμβάνουν τις παροχές του σύγχρονου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.

2018-10-16T12:35:17+00:00Wed 20.09.2017|Σημαντικά|

Βέλτιστες Πρακτικές στην Υγεία

Πριν από τέσσερα χρόνια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ξεκινήσαμε μια φιλόδοξγ και συντονισμένη προσπάθεια με στρατηγικό στόχο να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους Κοινοτικούς Πόρους της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.

2018-09-25T18:20:24+00:00Wed 20.09.2017|Σημαντικά|

Αυτοπαραγωγή Οξυγόνου Ιατρικής Χρήσης

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας –το μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο- προχώρησε το 2015 στην εγκατάσταση δύο (2) συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεωςεπιτυγχάνοντας μεγάλα ποσά εξοικονόμησης και διασφαλίζοντας την δική του αυτοτέλεια στο κρίσιμο αυτό θέμα.

2018-09-25T18:21:44+00:00Wed 20.09.2017|Σημαντικά|

Eπιβράβευση καλών πρακτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας προώθησε και ενέταξε στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλιοθερμικού συστήματος και τεχνολογίας εξοικονομήσεως ενεργείας στο Νοσοκομείο, με σκοπό την μερική υποκατάσταση του πετρελαίου ντίζελ

2018-09-25T18:20:31+00:00Wed 20.09.2017|Σημαντικά|

Νοσοκομείο Καλαμάτας – Το 1ο “πράσινο” νοσοκομείο της χώρας

Η πράξη με την οποία έχει ενταχθεί η πρόταση του Γ.Ν. Καλαμάτας στο Κοινοτικό Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ φέρει τον τίτλο: "Μερική Υποκατάσταση Πετρελαίου με Ηλιοθερμική Ενέργεια, Κατασκευή νέας θερμομόνωσης όπου θα εγκατασταθεί το Ηλιακό Πεδίο και Επέκταση - Αναβάθμιση του BMS

2018-11-29T14:21:59+00:00Thu 06.08.2015|Δελτία Τύπου, Σημαντικά|