Αυτοπαραγωγή Οξυγόνου Ιατρικής Χρήσης

//Αυτοπαραγωγή Οξυγόνου Ιατρικής Χρήσης

Αυτοπαραγωγή Οξυγόνου Ιατρικής Χρήσης

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας –το μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο- προχώρησε το 2015 στην εγκατάσταση δύο (2) συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεωςεπιτυγχάνοντας μεγάλα ποσά εξοικονόμησης και διασφαλίζοντας την δική του αυτοτέλεια στο κρίσιμο αυτό θέμα. Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε ένα μεγάλο στόχο που διασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Ειδικότερα, το Νοσοκομείο απαλλάχθηκε οριστικά από τις αρχές του 2015 από το ετήσιο δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος των 400.000€ για την προμήθεια οξυγόνου. Με την εγκατάσταση των δύο συγκροτημάτων απέκτησε την δική του δυνατότητα, την δική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία να παράγει μόνο του το οξυγόνο ιατρικής χρήσεως που χρειάζεται.

Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με συνολικό προϋπολογισμό 557.000€ και υλοποιήθηκε κατόπιν διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.

Οι λόγοι για τους οποίους το Νοσοκομείο αποφάσισε την εγκατάσταση γεννητριών παραγωγής ιατρικού οξυγόνου είναι αφενός μεν το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής οξυγόνου σε σχέση με την τιμή που παρέχουν οι προμηθεύτριες εταιρίες, αφετέρου δε η πλήρης απεξάρτηση του νοσοκομείου από τις εταιρίες προμήθειας οξυγόνου με όλες τις δυσμενείς συνέπειες (διαγωνισμοί, αυξήσεις τιμών, καθυστερήσεις στην παράδοση, κλπ.).

Το συγκρότημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου που εγκαταστάθηκε, αποτελείται από δυο (2) πλήρεις, αυτοματοποιημένες και ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής ιατρικού οξυγόνου, ικανότητας παροχής κάθε γραμμής, 53 Νm3/h.

Το συγκρότημα που εγκαταστάθηκε στον περίβολο του Νοσοκομείου εντός προκατασκευασμένου οικίσκου, αποτελείται από:

 • αεροσυμπιεστές
 • μονάδες αποθήκευσης παραγόμενου αερίου (αεριοφυλάκια)
 • μονάδες επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα (αφύγρανση και φιλτράρισμα)
 • γεννήτριες παραγωγής ιατρικού Οξυγόνου (τεχνολογίας PSA)
 • μονάδες επεξεργασίας παραγόμενου ιατρικού Οξυγόνου, αποστείρωση
 • μονάδες υπερσυμπιεστή (αύξησης πίεσης του οξυγόνου)
 • μονάδες αποθήκευσης παραγόμενου ιατρικού Οξυγόνου

Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε οξυγόνο σε έκτακτες περιπτώσεις (συντήρηση των μηχανημάτων), εγκαταστάθηκε και μια κρυογενική δεξαμενή υγροποιημένου Οξυγόνου και η οποία μαζί με το υφιστάμενο κέντρο φιαλών διανομής οξυγόνου αποτελούν την δεύτερη και τρίτη πηγή εφεδρικής τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης.

Επίσης, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων διακοπών της ηλεκτρικής ενέργειας(ΔΕΗ), εγκαταστάθηκε ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πλήρως αυτοματοποιημένο για την εναλλακτική ηλεκτρική τροφοδοσία του συγκροτήματος, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως την συνεχή λειτουργία του.

Τέλος το συγκρότημα συνοδεύεται και από σύστημα τηλεπιτήρησης, καταγραφής και σηματοδοσίας με χρήση Η/Υ αλλά και μονάδα GPRS για αποστολή SMS σε περίπτωση σφαλμάτων.

Οι απαραίτητες δοκιμές, έλεγχοι και πιστοποίηση του συγκροτήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. Το συγκρότημα διασυνδέθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής ιατρικού οξυγόνου του Γ.Ν. Καλαμάτας αποτελώντας πλέον την κύρια/πρωτεύουσα πηγή τροφοδοσίας του, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας σε ιατρικό οξυγόνο.

Η γεννήτρια παραγωγής Οξυγόνου (τεχνολογίας PSA) αποτελεί μια σύγχρονη, εναλλακτική και αποτελεσματική λύση για την προμήθεια/παροχή οξυγόνου για ιατρική χρήση, η οποία, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, συγκεντρώνει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του παραδοσιακού τρόπου παροχής οξυγόνου (μέσω δεξαμενών υγρού οξυγόνου):

 1. ΕΞΟΙΚΟΜΟΝΗΣΗ. Μελέτες δείχνουν ότι με τη χρήση γεννητριών μπορεί να επιτευχθεί έως και 80% συνολική εξοικονόμηση κόστους.
 2. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ . Δίνεται τέλος στη συνεχή ανάγκη προμήθειας υγρού οξυγόνου ή φιαλών.
 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Αποφεύγεται ο κίνδυνος που προκύπτει από την ανάγκη συνεχούς αποθήκευσης, μεταφοράς και αλλαγής των φιαλών οξυγόνου και της δεξαμενής υγρού οξυγόνου.
 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. Οι γεννήτριες οξυγόνου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, εξαιρετικά εύκολες στη χρήση αλλά και στη συντήρησή τους.
 5. ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του συγκροτήματος της/των γεννητριών Ο2, με σκοπό την αύξηση ικανότητας παροχής του παραγόμενου Ο2.
 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ. Υπολογίζεται ότι η διάρκεια ζωής μιας γεννήτριας Ο2 μπορεί να φτάσει τα είκοσι χρόνια, εφόσον ακολουθείται το προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, καθώς και συνυπολογίζοντας τα ισχύοντα δεδομένα τιμών υγροποιημένου οξυγόνου και ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τη μορφολογία της ελληνικής επικράτειας (νησιωτική χώρα, απομακρυσμένες περιοχές κλπ), είναι σαφές ότι οι γεννήτριες οξυγόνου αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των Μονάδων Υγείας.

2018-09-25T18:21:44+00:00Wed 20.09.2017|Σημαντικά|