Θετική αναφορά του περιοδικού υγείας “Scanner” στο Νοσοκομείο μας

//Θετική αναφορά του περιοδικού υγείας “Scanner” στο Νοσοκομείο μας

Θετική αναφορά του περιοδικού υγείας “Scanner” στο Νοσοκομείο μας

Θετική αναφορά του περιοδικού Scanner για το Νοσοκομείο μας στο άρθρο του

“Μεγάλα τα ποσά της εξοικονόμησης πόρων από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της Διοίκησης”

 

2018-09-25T14:14:40+00:00Wed 25.06.2014|Δελτία Τύπου|